Gå till innehåll
Häverödals SK
Häverödals SK

Vår verksamhet

Sedan starten 1932 har många idrotter bedrivits i Häverödals SKs regi. Idag har föreningen fem sektioner och ca 500 medlemmar. Läs gärna mer om vår versamhet under respektive sektion i menyn till vänster.

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Vi utformar vår idrott så att

 • Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska
  och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven
  idrottsverksamhet

 • Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
  samhällsgrupperingar

 • De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
  verksamhet

 • Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Vi gör detta på ideell basis där alla ledare och tränare arbetar för klubbens och alla våra ungdomars bästa på sin egen fritid.

Vill du stötta föreningen och vår verksamhet?


Läs mer här du du kan hjälpa oss att bli ännu bättre >>

 

En bild

Publicerad: 2022-10-19

Senast uppdaterad: 2022-12-20

Författare: Pär-Eric Karlsson

Senast ändrad av: Pär-Eric Karlsson

Sponsorer